Akce, výlety a různé workshopy  

2017
Táborské slavnosti 2017

V sobotu 16.9. jsme se jako správní husité vydali na Táborské slavnosti, kde jsme si připomněli nejznámější a zlomové okamžiky husitské revoluce a její význam nejen pro Čechy. Nechyběl tradiční husitský průvod, návštěva muzea, střílení z luku, točení řemdichem a spoooustu dalšího. Věříme, že i my se příští rok zúčastníme průvodu aktivně v dobových kostýmech. Už se na to těšíme! :-D "Víra - kalich - Tábor; Proto se nás všichni bojí, že přijímáme podobojí!" 

Rožnov pod Radhoštěm (25.8.2017)

Za historií Valašska jsme vyrazili do Rožnova pod Radhoštěm (perly Valašska), kde se první Valaši usadili ve 13. století. Navštívili jsme zde věhlasný skanzen, seznámili se s tradičním krojem a řemesly, po cestách míjeli sochy pohanského boha Radegasta, okoštovali pívo, šulánky i frgál. Byla to prostě paráda a nakonec nám ani ten déšť nevadil 

O přednášce v Husově knihovně 

(20.4.2017)

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se někteří členové naší náboženské obce a Klubu Řemdih sešli v Husově knihovně v Modřanech k přednášce na téma Skryté aspekty Třetí říše. Přednášející, bohoslovec naší církve Michaela Noe Švestková, pojala přednášku velmi zajímavým a nevšedním způsobem. Její snahou bylo představit nám události druhé světové války z jiného úhlu pohledu, než jak je prezentován většinou znalců těchto událostí minulého století. Tedy pohled na rozmach zla v období Třetí říše, nacismu a okultismu. Přednáška tak byla zaměřena na život A. Hittlera a jeho zálibu v okultních vědách, spojené především se jmény H. P. Blavatské, E. J. Hanussen a další.

Tyto události minulého století stále vyvolávají silné emoce a nemělo by se na ně zapomínat. Neopakovat fatální chyby minulosti, kdy zlo plodí jen další zlo a likviduje všechny. I ty, kteří mu slouží. Jedním z důležitých aspektů celé přednášky bylo ukázat kontrast mezi těmi, kteří zlu podlehli, a těmi, kteří dokázali zlu vzdorovat skutky dobra. Jako příklad člověka, který v tak temné době, dokázal učinit extrémní dobro, byl polský kněz Maxmilian Kolbe, který zemřel v koncentračním táboře Auschwitz, když nabídl svůj život výměnou za život otce rodiny, jednoho z deseti vězňů, kteří byli odsouzeni k smrti hladem za to, že z tábora předtím jeden vězeň utekl.

Málokdo z nás pamatuje tuto dobu, ale pro každého by měla býti varováním, kam až je člověk schopen zajít, když se oddá své touze po moci za každou cenu.

Inspirací nám buď i následující citáty:

"Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali." (Edmund Burke)

"Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých." (Josef Čapek)

Připomínka Ježíšovy Poslední večeře (12.4.2017)

V předvečer Zeleného čtvrtku, jsme se sešli v naší náboženské obci v Modřanech ke společnému setkání, při kterém jsme si připomněli jeden z nejvýznamnějších okamžiků Ježíšova života a poslání - Poslední večeři s apoštoly. Po úvodní bohoslužbě Slova, kdy jsme si připomněli významné starozákonní a novozákonní biblické texty související s tímto tématem, následovala tradiční hostina agapé s vínem, nekvašeným chlebem a dalším tradičním jídlem. Každý přinesl ke společnému stolu, co sám před tím doma připravil. Mohli jsme tak ochutnat např. výtečný domácí nekvašený chléb, pečené jehněčí či Charoset (směs ovoce, ořechů a červeného vína). Po požehnání a písních následovala ještě dlouhá debata trvající do pozdních večerních hodin. Děkujeme všem zúčastněným.

Zveme na přednášku!

Velikonoční dopis 2017 pro členy a přátele NO Modřany :-) 

Popeleční středa s pobožností křížové cesty 1.3.

Začátek postní doby jsme započali ve zpřátelené náboženské obci v Praze Holešovicích. Pobožnost vedli bratr farář J.D. Došek, farářka Eva Ševčíková a A. Kamarýtová. Přejeme Vám všem požehnaný začátek postního období 😇 ... "Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš." 

Ekumenická bohoslužba v Modřanech

2016

Tradiční pečení perníčků po husitsku 

Tradiční adventní tvoření

Společné tvoření vánočních ozdob jako již tradičně. Tentokrát jsme ale vyráběly ozdoby na stromeček z polystyrénu, třpytek, stužek a dalších materiálů. Ve světě, kde si může člověk koupit vše "bez práce", bylo příjemné si něco vyrobit vlastníma rukama. 

S českými panovníky na hradě Křivoklát

V sobotu 22. října jsme vyrazili na výlet na hrad Křivoklát. Jáhenka Anna Kamarýtová se zhostila veškeré organizace. Již v autobuse jsme si společně povídali o historii hradu a neblahých chvílích císaře Karla IV., které zde jako dítě prožil. Na samotném hradě jsme si pak vše se zájmem prošli, prohlídli si tamější vězení, kde byl vězněn např. alchymista Edward Kelly či biskup Jednoty bratrské Jan Augusta. V žilách nás tak mrazilo nejen z poklesu podzimních teplot, ale i z hrozných vězeňských a mučících technik, díky kterým zdejší vězení tak neblaze proslulo. Nechyběla ani návštěva stálých expozic: Cesta legionáře, Kde domov můj, či výstava Bible Václava IV. 

Společenstvo Beránka

Setkání společenstva, jehož myšlenka je odvozena od známého fantasy příběhu Pán prstenů - Společenstvo prstenu. Úspěch vítězství dobra nad zlem je možné jen díky lásce a soudružnosti společenstva lidí, ochotných položit pro pravdu svůj život. Existují teologické výklady, které tento příběh analogicky přenášejí na příběh Evangelií. A tak vzniklo naše Společenstvo Beránka -Víra, modlitby, společenství a taky spousta radosti a her :-)

Letní exercicie a grilování

Sešli jsme se k tomuto účelu před a po letních prázdninách. O modlitby, dobrou náladu a jídla nebylo nouze 

Dušičky

31. října jsme v rámci anglosaského lidového svátku s našimi mladými členy a klienty DPC Maják vyřezávali tradiční dekorace z dýní. Tento zvyk je v posledních letech u nás poměrně hodně oblíbený a to nejvíce právě u mladých lidí. Cítili jsme však potřebu v rámci tohoto tvůrčího workshopu všechny účastníky seznámit s určitou návazností na české lidové svátky. Z toho důvodu byl během celé akce zdůrazněn překlad anglického "halloween" tedy "All Hallows' Evening", což znamená "Předvečer Všech svatých" a tématicky jsme tak přešli k rozhovoru na svátky 1. a 2. listopadu - Památka mučedníků a svědků Páně (všech svatých) a den Památky zesnulých.

Výtvarný workshop

10. května jsme byli pozváni do Domu na půl cesty Maják, kde jsme pro tamější klienty této sociální služby připravili tvůrčí workshop malování na kameny. Šlo o tvůrčí relaxaci spojenou se vzájemným sdílením a zábavou. Vzniklo tak mnoho originálních kousků, které jsme si vystavili či využili jako milý dárek pro naše blízké. 

Přednáška k výročí ukončení 2. světové války

28. dubna jsme se sešli, abychom, se dověděli více a z jiného úhlu pohledu o rozmachu zla v období Třetí říše. Jedním z důležitých aspektů celé přednášky bylo ukázání kontrastu mezi těmi, kteří zlu podlehli a těmi, kteří dokázali zlu vzdorovat skutky dobra a milosrdenství.

"Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých." Josef Čapek 

Přednáška k výročí Karla IV

Ve čtvrtek 19. května jsme se sešli k přednášce a naučně-výtvarnému workshopu k 600. výročí narození krále a císaře Karla IV. Na programu byla zdařilá elektronická prezentace, kvízy a znalostní soutěž, nejmladší z nás kreslili portrét "Otce vlasti" či malovali na trička.

Křížová cesta a velikonoční workshop 

Vůbec poprvé jsme se v tomto (25.3.) roce

společně za účasti Církve československé husitské (zkr. CČSH) vydali po křížové cestě v
Modřanech. Sešli se tak najednou jak členové náboženské obce CČSH s jejími duchovními,
tak i členové našeho turistického oddílu. Mnozí z nás absolvovali takovou to cestu s
"Ježíšovým křížem" poprvé. cesta pomohla k lepšímu pochopení nejdůležitějších
křesťanských svátků Velikonoc. V odpoledních hodinách pak byl pro děti připraven výtvarný
workshop na téma Velikonoce a tradice s nimi spojené.


2015

Husinec a Písek 

K 600. výročí upálení Mistra Jana Husa jsme vyrazili do jeho rodiště a zřejmě nahlédli i do prostor, kde tento náš historický velikán a bojovník za pravdu žil. Poté jsme v městě Písek mohli shlédnout úžasnou výstavu z písku formovaného do dalších významných postav husitství jako byl například Jan Žižka z Trocnova. Při cestě nazpátek jsme projížděli kolem Mirovic, kde nedávnou došlo k nešťastnému vyhoření tamějšího husitského kostela. 

Meditační výprava do Votic 

Sdílení se ve společenství těch, kterým záleží na budování vztahů dobra, pravdy a lásky. Cílem výpravy bylo putovaní v jarních dnech z Tomic do Votic s modlitbou v srdci a prohlubování našeho vztahu se Stvořitelem. Lokálním cílem byl Husův sbor ve Voticích, kde nás přivítala farářka Kamila Lukasová. 

Bitva u Sudoměře 

26. března jsme se vydali na jednu ze zlomových husitských bitev, tentokrát mezi dva rybníky Markovec a Škaredý u vísky Sudoměř. Toto strategické místo vybral vojevůdce Husitů Jan Žižka, čímž svým následovníkům zajistil vítězství nad nepřáteli. Zdejší program byl bohatý, přesto nám průvodkyně Anna Kamarýtová připravila odborný výklad a soutěž o ceny. Hlavní cenou byla plastová replika typické husitské zbraně řemdih, která výherci udělala velikou radost, a tak i nám. 

S Janem Husem na Krakovci

V sobotu 2. července jsme se připojili k dětskému dni na hradě Krakovec. K našemu výletu a stálým členům se připojily i čtyři děti ze ZŠ Rakovského a jejich rodiče. Skvěle připravená prohlídka hradu i dětský program nás moc těšily. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o tomto středověkém místu a poté jsme se přesunuli na Uhrovický mlýn, kde se ti statečnější z nás nechali vozit na velbloudech. Z takového historického zájezdu se tedy nakonec stal zájezd téměř orientálních rozměrů. 

Bitva na Vítkově 

V teplý červencový den (16.7.) jsme se vyrazili podívat se na bitvu na Vítkově. Seznámili jsme se s historií tohoto slavného střetnutí husitů s křižáckými vojsky, zúčastnili se historické rekonstrukce samotné bitvy a jako vždy jsme se zúčastnili soutěží o ceny.

Přednášky s odborníky na slovo vzatými 

Doc. Jiří Beneš - přednáška: "Kniha Daniel v díle M. J. Husa"

Dr. Jiří Lukeš - přednáška: M. J. Hus a exegeze biblických textů

(Kázání na hoře a modlitby Otčenáš)

Bohoslovka Michaela Noe Švestková - přednáška: "Cesta duchovního růstu"

Workshop "Bambulkování"

Bambulky na čepice nebo šály jsou v módě už desítky let. A my se rozhodli, že si takové bambulky vytvoříme. Kromě toho, že se daly využít jako módní součást oblečení, naučili jsme se, jak z nich vyrobit malé koberečky či netypické závěsy. K tomuto nevšednímu tvoření jsme se sešli 9. listopadu. Při tvoření nechybělo ani občerstvení a tak nám šla práce hezky od ruky. Tedy první rok tzv. "bambulkování" jsme si užili a těšíme se na další ročník. 

Na Františku 

Františkáni, klarisky, život a dílo české princezny Anežky České. Prohlídka s výkladem a nutno dodat, že se k nám nadšeně přidávali i lidé zprvu nepatřící k naší skupině 

Adventní příprava

Adventní příprava

Vlastní tvoření adventních věnců a dalších vánočních dekorací. Toto setkání je skvělá příležitost pro všechny bez ohledu na věk společně vytvořit společenství, kde můžeme prožívat skutečnou předvánoční atmosféru klidu a pohody. Vyráběli jsme v našem modřanském sboru i v DPC Maják. 

2014

Na středověkém Hammeru 

V partě 7 lidí a jedné maminky v očekávání jsme vyrazili na nedalekou Hammrovu tvrz, abychom prozkoumali středověké zvyklostí, hry a jídlo. Tančili jsme, hodovali, v napětí sledovali rytířské souboje, až jsme nakonec některou tu bojovou techniku a zbraně také vyzkoušeli, především střelbu z luku. Zároveň jsme si povídali o středověké křesťanské zbožnosti a tom, že násilí bychom se měli vyhýbat :-)

Toulcův dvůr 

V čase adventním jsme vyrazili na průzkum všech tradic spojených s přípravou na Vánoce. Lili jsme olovo, pekli čertíky a anděly, malovali perníčky a nakonec tančili a zpívali si nejkrásnější koledy. 


Vánoce v modřanském sboru 

Vůně cukroví, zdobení nejen stromečku, zpěv, modlitby a povídaní o významu vánočního tajemství. Takové byly naše přípravy na příchod Pána.